Vidovdanske nagrade za 2013. godinu ce biti podeljene na prvom susretu radioamatera koje organizuje Savez radioamatera Srbije! Izgled nagrada pogledajte u Galeriji slika

Priprema radioamaterskih antena za repetitor R-4 na Jastrebcu! (pogledajte Galeriju slika)