SAVEZ RADIO AMATERA SRBIJE
RADIO KLUB "BAGDALA" YU1ADO

Pravila KT takmičenja "VIDOVDAN 2009"

I ORGANIZATOR: U okviru proslave Dana opštine Kruševac - Vidovdana Radio klub "Bagdala"- YU1ADO organizuje KT takmicenje "Vidovdan 2009".
II UČESNICI: Sve licencirane ARS iz zemlje i inostranastva
III VREME ODRŽAVANJA: Takmicenje se održava 28.06.2009.god. (nedelja)
na frekvencijama od 3.5 MHz do 3.8 MHz (van DX opsega) i to u dva perioda:
1. Prvi period CW
Od 19:30 do 20:15 (MEZ) na frekvencijama od 3.510 do 3.580 MHz.
2. Drugi period SSB
Od 20:15 do 21:00 (MEZ) na frekvencijama od 3.675 do 3.775 MHz.
IV RAZMENA PODATAKA: Pozivni znak ARS, RS(T), redni broj veze pocev od 001, opstinski okrug i uvecava se za 1 u svakoj narednoj vezi, a nastavlja se i u drugom periodu.
Stanica iz Kruševca odnosno množitelji davace raport bez rednog broja veze uz oznaku (VD) telegrafijom, a telefonijom rec "Vidovdan".
Stanice "Množitelji" su:
YU1ADO, i svaki novi opstinski okrug.
Primer : YU1EA BG, YU1ZZ UE itd.
Boduje se svaki novi znak iz opstinskog okruga, kao novi mnozitelj.
Imas 5 BG stanica, mnozitelj je samo jedna, imas 3 iz Nisa, mnozitelj je samo jedna itd.
V KATEGORIJE U TAKMICENJU:
1. Jedan operator
2. Više operatora
3. Stanice van Srbije
4. Stanice organizatora
VI BODOVANJE:
1. Svaka ispravna veza donosi 3 poena CW, 2 poena SSB.
YU1ADO vredi kao dva mnozitelja.
2. Istu stanicu dozvoljeno je raditi samo jednom u svakom periodu
3. Za svaku neispravnu vezu (nekompletnu, dopisanu) oduzima se 6 poena
4. Svaki ucesnik u takmicenja mora imati uradjen znak MNOŽITELJA YU1ADO, organizatora po periodu u suprotnom dnevnik ce služiti samo za kontrolu.
Konacan zbir poena dobija se zbirom poena iz prvog perioda pomnožen sa brojem množitelja, plus zbir poena iz drugog perioda pomnožen sa brojem množitelja iz drugog perioda.
VII SNAGA ARS: Snaga ARS mora biti u uskladu sa licencom operatora.
VIII NAGRADE: Prva mesta pehar ili kip.
Organizator dodeljuje diplome za prva 3 mesta Klubovi i pojedinci.
Stanice ucesnici koje pošalju svoj dnevnik sa minimumom 10 CW i 15 SSB veza nece se uzimati u plasman.
IX TAKMICARSKA KOMISIJA: Takmicarske dnevnike pregledace komisija YU1ADO u sledecem sastavu
YU1IV
YU1SZ
YT1TS
X DNEVNIK I ZBIRNI LIST:
Dnevnik sadrži: datum, vreme (MEZ), pozivni znak korespodenta, razmenjene raporte i redne brojeve veza, i opstinski okrug vidno obelezen mnozitelj, a kod stanica iz Kruševca oznaku VD ili Vidovdan.
Zbirni list sadrži: Naziv takmicenja i datum održavanja, pozivni znak takmicara, ime i adresu, pozivne znake ostalih clanova ekipe (ako ih ima), broj veza i broj poena (za svaki period), ukupan broj veza i ukupan broj poena, kraci opis uredaja, antena i izjavu o pridržavanju propozicija.
Dnevnike poslati najkasnije 8 dana nakon održavanja takmicenja, a najkasnije do 07. Jula 2009. God. (važi poštanski žig) na adresu:
RADIO KLUB "BAGDALA" YU1ADO
P.O. Box 136, 37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
ili na mail (u doc, txt ili CT formatu): veskovic @ gmail.com
uz obaveznu potvrdu (REPLY) prijema dnevnika
XI OBJAVLJIVANJE REZULTATA: Rezultati takmicenja ce biti objavljeni na sajtu www.yu1ado.qrz.ru , a diplome dostavljene poštom najkasnije 60 dana od završetka takmicenja.

TAKMIČARSKA KOMISIJA