Dana 21.07.2012.godine u 10 i 30 odrzano je polaganje za radioamaterskog operatora. Pomenutog dana ponovljen je ispit od 29.04.2012.godine. Polaganje je odrzano u Sportskom Centru Krusevac. Na polaganje je izaslo 20 kandidata za drugu radioamatersku klasu, od 20 kandidata polozilo je 13, a 7 kandidata nije uspelo da polozi ispit.

Slike su u Galeriji slika