Radio klub Bagdala 28.06.2012.godine , ( cetvrtak ) odrzava tradicionalno medjunarodno takmicenje Vidovdan 2012.godine sa pocetkom od 19.30 do 21.00 ( MEZ ).

Propozicije takmicenja