Ovo je novi stub za repetitor na planini Jastrebac za r-4

Slike u u Galeriji slika