Klikom na pozivni znak otvara se link na sliku

YT3X YU5DR EW8OF
YU1EA YU5PMT YU3VIP
YU7GL YU7PEP  YU1KT
YU4A YT7AT  YU1ML
YU5M YU4ZZ  YT0I
YU5D YU1FJK  
YT4A YT5CT  
YT5N YU1ANO  
YU1ED YU7AOP  
YT1AC YU1HFG  
YU7RQ 9A1AA  
YU1KT E73JHI  
YU7KM UR4RXJ  
YU1MI RA1TV  
YU1ZZ RW3AI  

Sve diplome su prebačene na Google +

>> LINK NA DIPLOME <<