Klikom na pozivni znak otvara se link na sliku

9A1AA YU2STR YU7GL
S58FA YT5C YU1AR
E7RS YT0T YT3E
E73JHI YU1SAT YU5T
Z33A YU1SAT YU1ED
E73ETB YU5EQP YT1AC
UA2FL YU1IZ YU1EA
YT0T YT2KID YU88BPQ
YT5C YT2DDK YU7BL
YU2STR YU1RSV YU1KT
YU7AOP YU1HFG YU4A
YU1AHW YU1MI YT5EA
YU2V YU5DR  

 Sve diplome su prebačene na Google +

>> LINK NA DIPLOME <<