Dana 18.12.2021. godine je odrzano polaganje za 1 i 2 radioamatersku kalsu u Graskoj Upravi u Krusevcu, prijavljeno je dvadesetpet kandidata i to dvoje za prvu klasu i dvadesettroje za 2 klasu.
Polozilo je dvoje za 1 klasu i sedamnasestoro za 2 klasu.

>> Galerija slika <<