Dana 02.03.2019. godine u Gradskoj Upravi Grada Krusevca, u sali skupstine Grada Krusevca odrzano je polaganje za 1 i 2 radioamatersku klasu.
Ispitu je pristupilo 24 radioamatera za 2 klasu i 2 za prvu klasu. Od svih prijavljenih i izaslih, polozilo je 15 radioamatera za 2 klasu, 2 radioamatera za 1 klasu ostali nisu polozili.
Komisija je bila u sastavu Vemic Miroslav yt1aa, Stojadinovic Zoran yu1sz, Djokic Dejan yt5ld.
Ovom prilikom se zahvaljujemo Gradakoj Upravi Grada Krusevca, kao i sektoru za Vanredne situacije Grada Krusevca koji su omogucili ovo polaganje za radioamatere.

Slike su u Galeriji slika