Klikom na pozivni znak otvara se link na sliku

YT3X YU5CR  
YT5R YU5PMT  
YU6DX YT1KC  
YT1WA YU7W  
YT9W YU7AOP  
YU7BL YT1R  
YT1AC YU1ABH  
YU1ZZ 9A1AA  
YU1AR E71EEE  
YT1MM 9A3SM  
YU7QA 9A8FCC  
YT3E E73GNO  
YT3EE RV6AWH  
YU4ZZ RW3AI  
YU1RSV    

Sve diplome su prebačene na Google +

>> LINK NA DIPLOME <<